Spolupracujeme s

Mendelova univerzita v Brně.

– Ústav technologie potravin

– Ústav chovu a šlechtění zvířat)