Plemena Japonských křepelek

     V názorech na hmotnostní rozdělení u jednotlivých linií křepelek panuje značná nejasnost, která je způsobena zejména rychlým přibýváním hmotnostně velmi odlišných linií, ať už záměrným nebo nezáměrným křížením.

     Další nejasnosti v hmotnostním rozdělení způsobuje i fakt, že téměř v každém státě chovu platí jiné, nejednotné parametry pro jednotlivá plemena a linie japonských křepelek.
Podle našeho současného rozdělení uznává Vzorník plemen drůbeže pouze dvě plemena japonských křepelek (Křepelka japonská masná a Křepelka japonská nosná) a obě tato plemena pouze ve třech barevných rázech – divoký, strakatý a bílý.
Dosavadní české rozdělení je celkem strohé jak na barevné rázy, tak na hmotnostní rozdělení křepelek.

     Německý vzorník je propracovanější a rozlišuje následující typy:
Lehká nosná linie
Nosná linie
Kombinovaná linie
Masná linie
Super masná linie

     Společné pro všechny hmotnostní linie jsou předpoklady k vysoké snášce. Ta je podmíněna především adekvátní výživou. Všechny tyto linie se vyskytují v několika barevných rázech, přičemž u nosného typu bývá preferován divoce zbarvený a u masného typu bílý.
V České republice se pro produkci křepelčích vajec uváděných na trh a pro produkci křepelčího masa používají nosná a masná linie.

     Nosná linie snáší v průměru 250-350 ks vajec za rok. V dospělosti dosahuje křepelka živé hmotnosti 150 g, kohout 130 g, snáška je 280-350 ks, vejce váží 9-11 g.
K produkci masa se používá anglická bílá křepelka nebo masné plemeno Faraon, které bylo vyšlechtěno v USA. Hmotnost při dosažení tělesné dospělosti se pohybuje až kolem 320 g. Hmotnost vajec se pohybuje kolem 13-15 g. Snáška může dosahovat 260 ks vajec.

 

Zdroj Mendelu