Dotace

Pro modernizaci farmy byla poskytnuta dotace z Programu rozvoje venkova.
Reg.č. 17/001/19210/564/205/001112 – modernizace chovu křepelek Moravská vejce s.r.o.
Byly pořízeny nové klecové technologie.