Líhnutí křepelek

Násadová vejce

Průměrná hmotnost:
10g ± 2g u nosné
16g ± 1g u faraona
Max. délka skladování: 7 dní, při 12 – 13°C, špičkou dolů!
Sběr: 2x denně.
Líhnutí: délka inkubace 17 dní ± 1 den (odvislé od teploty a linie).

 
4 vývojová období:
1. – 7.den – zárodečné období
8.  – 10. den – předplodové období
11. – 15. den – období plodu
16.  – 17. den – líhnutí

Líhnutí křepelek:
Předlíheň:
1. – 15. teplota 37,5°C – 37,7°C, vlhkost 55% – 60%

Dolíheň:
16. – 17. den 37,5 °C 70% – 90%

Prosvěcování: 7. a 14. den inkubace
Kritické dny: 2. den (14. a 15. den před vyklubáním), vtažení žloutkového vaku, vznik malpozice – změny v pozici embrya.

Vždy postupujte při líhnutí dle návodu výrobce dané líhně!