Křepelčí maso

Chov rodičovského hejna masného typu se od chovu nosných křepelek příliš neliší. Větší je pouze spotřeba krmiva a masné linie mají také vyšší požadavky na plochu ustájení (240 cm2 na kus). Křepelky se vykrmují 5-7 týdnů do jatečné zralosti 270-290 g. Jatečná výtěžnost se pohybuje kolem 75 %. Výkrm křepelek se provádí nejlépe na podestýlce. Na jednu křepelku by měla připadat plocha 120 cm2.