Chov dospělých křepelek

     Do prostoru pro chov ve snášce přemísťujeme křepelky krátce před dosažením pohlavní dospělosti. Začátek snášky bývá mezi 30. – 45. dnem, podle toho, zda se jedná o nosný nebo masný typ. V některých hejnech začíná snáška již v 5. týdnu věku. Vrchol snášky nastává mezi 12. – 18. týdnem věku kdy bývá snáška vyšší než 90 %. Dobře chované zdravé nosnice jsou ve snášce vytrvalé a ještě v 52. týdnech přesahuje snáška 50 %. Stejně jako u vysokoprodukčních nosných hybridů slepic je i u křepelek snáška značně ovlivněna délkou světelného dne. Nejvhodnější je délka světelného dne 14-16 hodin. Teplota prostředí pro chov dospělých křepelek ve snášce by měla být 20-22 oC. Při teplotě pod 18 oC klesá snáška, pod 16 oC část křepelek přestane snášet a u starších může nastat pelichání.

     Pro ustájení křepelek se využívají buď několika etážové klece (individuální nebo skupinové) nebo je umisťujeme na podestýlku. V drobnochovu je častý chov ve venkovní voliéře, rekonstruovaných králíkárnách apod. Minimální požadavky podlahové plochy na jednu křepelku jsou 100 cm2 u nosného typu, u těžších linii jsou požadavky o 60-70 % větší. Produkce vajec 250-300 ks za rok činní dvaceti násobek živé hmotnosti nosnice. Interval mezi vejci v sérii je průměrně 25 hodin.

     Křepelčí vejce jsou 5x menší než slepičí. Mají stejný poměr cholesterolu jako slepičí vejce. Křepelčí vejce jsou složena z 33 % žloutku, 59 % bílku a 8 % skořápky.

 

Zdroj Mendelu