Odchov křepelek

     Odchov křepelek je jednou z nejdůležitějších částí celého chovu křepelek, protože na něm z velké míry závisí celková užitkovost dospělých křepelek ve snášce. Náročný je především kvůli malým rozměrům vylíhnutých mláďat, jejich rychlému růstu a tím i rychle se měnícím požadavkům.

     Teplota v prvním týdnu odchovu je optimální 35-37oC. Rozbíhají-li se křepelčata daleko od zdroje tepla, a stojí s otevřenými zobáčky po stranách odchovny, je teplota příliš vysoká. Mačkají-li se ke středu pod topná tělesa a snaží se podlézat ostatní, je teplota prostředí příliš nízká. Teplota se poměrně snadno reguluje zdvihnutím nebo spuštěním topného tělesa. Během druhého týdne odchovu snižujeme teplotu na 32-30oC.
Snižování teploty by mělo být vždy postupné. V třetím týdnu snižujeme teplotu na 27-25oC. Pak udržujeme až do dospělosti teplotu v rozmezí 22-20oC.

     Světelný režim v odchovu by měl být první dva týdny 24h, 3. – 4. týden 12h světla a intenzita by se měla pohybovat kolem 35 lx.

     Velmi důležitá je výživa v odchovu. Mladé křepelky jsou náročné hlavně na dostatek dusíkatých látek v krmivu. Několik prvních dní je vhodné předkládat krmení na tác, aby v něm mladá křepelčata doslova chodila. Přiměje je to k žravosti a usnadníme tak jejich počáteční zhoršenou orientaci v prostoru. Další dny předkládáme sypké krmivo do žlábkových krmítek s nízkou hranou, ale se zábranami bránícími vyhrabování a znečišťování krmení. Rovněž tubusová krmítka jsou vhodná. Základní potřeba živin pro křepelky je v první fázi odchovu (1. – 3. týden) je 12 MJ MEd a 24 % NL, ve druhé fázi je to 12 MJ MEd a 20 % NL.
Spotřeba krmiva se během odchovu pohybuje mezi 10-15 g/ks/den tj.0,5 kg za celý odchov, krmí se ad libitum. Nejvhodnější je použít krmnou směs pro odchov křepelek I. fáze, ale častěji se používá kompletní krmná směs KR1, BŽ1 popřípadě BR1 nebo K1. V pozdějším stádiu odchovu používáme obdobné krmné směsi pro druhou fázi odchovu.

     Napáječky volíme mělké, bezpečné, abychom předešli utopení nebo zamokření mláďat. Voda pro mláďata by neměla být příliš studená. Důležitými zásadami odchovu jsou řádné vyčištění a vydezinfikování prostředí odchovny a její vytemperování před naskladněním mláďat. Denně je třeba kontrolovat čistotu a funkčnost napáječek, krmítek, zdrojů tepla a správnost délky světelného režimu.

     Křepelky zbytečně nevystavujeme stresům, dbáme na jejich citlivost především na hluk a na přítomnost cizích lidí, která není vhodná nejen z hlediska vyplašení a způsobení stresu (na podestýlce často panické stavy- prudký vlet kolmo vzhůru), ale i z důvodů zoohygienických jako prevence zavlečení nákazy.

     Křepelky dospívají ve věku 35 dní (od 28 do max. 42 dnů). Křepelky začínají snášet vejce, u samečků se dosažení pohlavní dospělosti projevuje produkcí pěny v kloace. U divoce zabarvených rázů lze pohlaví rozeznat ve věku 2-3 týdnů, kdy se u samečků začíná vybarvovat peří na hrudi rezavohnědě a u křepelky zůstává světlé a skvrnité.

 

Zdroj Mendelu