Odchov křepelek

Hustota obsazení nosné
0.-14. den 28 cm2/ks
15.-28. den 56 cm2/ks
28.-42. den 84 cm2/ks

Faraon : o 70% více!

Teplota
1. týden 37 – 35 °C
2. týden 32 – 30 °C
3. týden 27 – 25 °C
4. týden 20 – 22 °C

Světlo
1.-14. den 23 hod
15.-42. den 14 hod světlo + 10 hod tma