Japonská křepelka

     Křepelka japonská (Coturnix japonica) je sice nejmenším druhem drůbeže, ale svou užitkovostí často
předčí větší chované druhy. Z hlediska zoologické taxonomie je řazena do řádu hrabavých (Galliformes), čeledi bažantovitých (Phasianidae), rodu křepelka (Coturnix). Dříve byla křepelka japonská považována za jednu z šesti subspecií křepelky polní (Coturnix coturnix), ale dnes je řazena jako samostatný druh.

     S křepelkou polní se výskyt překrývá v Mongolsku, ale přirozeně se zde tyto dva druhy nekříží. V laboratorních podmínkách dávají sterilní, nebo jen málo plodné potomstvo.

 

Zdroj Mendelu